Utskrift
Treff: 4802

Medlemsmøter holdes siste mandag i måneden klokka 19:00 på klinikk Soleo i Skien (klikk for kart)

Møteplan 2018
29. Januar
26. Februar (Årsmøte med valg og bevertning)
26. Mars
30. April
28. Mai
SOMMERFERIE
27. August
24. September
29. Oktober
?. Desember, Julebord


Møtepåminnelse sendes på SMS og epost. Nye medlemmer er hjertelig velkommen.