Medlemsmøter holdes siste mandag i måneden klokka 19:00 på klinikk Soleo i Skien (klikk for kart)

Møteplan 2020
24. Februar (Årsmøte)
30. Mars
27. April
25. Mai
SOMMERFERIE
31. August
28. September
26. Oktober
230. November
?. Desember, Julebord


Møtepåminnelse sendes på SMS og epost. Nye medlemmer er hjertelig velkommen.