Grenland Hagehøns (GHH) ble stiftet i 1996 av en gruppe hønseentusiater med sansen for det frittgående liv.

Klubben har nok et større fokus på det sosiale enn på det å avle frem høyt premierte reinrasede induvider. Enkelte medlemmmer i klubben har ikke en gang høns.Klubben er ikke tilknyttet Norsk Rasefjærfeforbund (NRFF) og medlemmer i GHH mottar ikke NRFFs medlemsblad Hobbyhøns. NRFFs lokallag i Telemark er inaktivt, så GHH er eneste lokale hønseklubb i Grenlandsområdet.Flere av GHHs medlemmer og også medlem i NRRF, da får man det beste fra begge steder.
I tillegg til medlemsmøtene siste mandag i md. arrangerer vi også aktiviteter, turer og sosiale sammenkomster for store og små. Vi har flere ganger besøkt den danske landsutstillingen i Herning som arrangeres i begynnelsen av desember hvert år. I mange år drev vi Barnas Bondegård på Telemark Fylkeshandelsstevne i Skien. Vi tjente gode penger på salg av vafler, kaffe og brus. Etter at handelsstevnet ble lagt ned er inntektene i hovedsak grasrotandelen og kontingent. Den økonomiske målsetningen er at innteketene skal komme medlemmene til gode gjennom godt sosialt arbeid, samt fremme alt det positive i forbindelse med det å holde hobbyfjørfe.
I 2015 ble GHH etablert med egen vagle på Facebook (se flik til høyre). Vaglen er åpen for alle. Nettsiden vil fortsatt holdes i drift. Her ligger bl.a. beskrivelser av flere hønseraser, disse ble i utgangspunktet laget som informasjon for de rasene vi har hatt utstillt på handelsstevnet opp gjennom årene. Vi har også gjort tilgjengelig byggetegningene til Glenns flotte hønsefreser. Ta en titt i menyen til høyre.